Auteur: Dieke Peeters

Save the date: PO-VO Ontmoeting “Stop…en door”

Als samenwerkende samenwerkingsverbanden verheugen we ons op een nieuwe PO-VO ontmoeting! Dat doen we in februari 2025. De uitnodiging is inmiddels verzonden. Een ontmoeting tussen (onderbouw) VO-docenten, leerkrachten (bovenbouw) basisonderwijs, intern begeleiders, zorg- of ondersteuningscoördinatoren, team- en schoolleiders. In tegenstelling tot onze bijeenkomst van 28 februari dit jaar, waar de hele regio samenkwam met als […]

Lees meer

Save the date: Presentatie ‘Maatwerk bij begaafdheid, wat mag en kan?’

Op 26 september 2024 wordt er voor alle schoolleiders, teamleiders onder- en bovenbouw, examensecretarissen, specialisten hoogbegaafdheid, ondersteuningscoördinatoren van de betrokken VO-scholen binnen de SWV 23-01 VO, VO2302 en Slinge Berkel een presentatie georganiseerd. “Weet u hoeveel maatwerk er mogelijk is in de onderbouw voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Moeten alle leerlingen aan de kerndoelen voldoen? Wat […]

Lees meer

Save the date: Presentatie ‘De Werkplaats’

Op 17 september 2024 wordt er voor alle mentoren van de eerste drie leerjaren VO, talentbegeleiders en zorgteams een presentatie georganiseerd. Tijdens deze presentatie wordt meer inzicht verkregen in het doel van de werkplaats, de opzet en het beoogde resultaat. Er is gelegenheid om vragen te stellen en samen te ontdekken voor welke leerlingen ‘de […]

Lees meer

Regionale conferentie (Hoog)begaafdheid – HB zal ons een zorg zijn!

Donderdag 6 juni jl. is de uitnodiging verstuurd voor de conferentie ‘HB zal ons een zorg zijn‘. Deze gaat plaatsvinden op 11 september a.s. van 15.00 uur tot 19.00 uur in De Radstake te Varsseveld. Het beloofd een inspirerende middag te worden waarin begaafdheid en zorg centraal staan. Bekend is dat deze doelgroep een hoog […]

Lees meer

Datavoorstel schooljaar 2024-2025 LWOO/PrO traject

Vandaag heeft het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel het nieuwe datavoorstel ‘Schooljaar 2024-2025 LWOO/PrO traject’ gecommuniceerd met al haar collega’s binnen het primair en voortgezet onderwijs. Houdt de website in de gaten voor nieuws!

Lees meer

Screenings- en testinstrumenten LWOO/PrO 2024-2025

Screenings- en testinstrumenten De toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO maakt gebruik van de toegestane de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2024-2025. Deze screenings- en testinstrumenten zijn hier te downloaden.

Lees meer