SG Harreveld

Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 (VSO). Als enige VSO-school in Nederland heeft SG Harreveld de licentie om zelfstandig VMBO opleidingen aan te bieden en zelfstandig te examineren (VO-examenlicentie). De docenten van SG Harreveld beschikken over een PABO en/of een 1e of 2e graad bevoegdheid voor het onderwijs. verschillende sectoren als Consumptieve Technieken, Bouw, Groen en Techniek.

Door een intensieve samenwerking met ROC het Graafschap College en het Zone.college wordt er naast VMBO-onderwijs ook MBO-onderwijs aangeboden op niveau 1 en 2 in.

Scholengemeenschap Harreveld werkt nauw samen met jeugdzorgpartner Horizon, Jeugdzorg en Onderwijs. De meeste leerlingen van SG Harreveld hebben het uitstroomprofiel. Alle jeugdigen van Horizon, locatie Anker (Jeugdzorg+) en Prisma (open residentiĆ«le jeugdzorg) volgen onderwijs op de interne school Scholengemeenschap Harreveld. Andere leerlingen zijn de “oudere” jeugdigen van de gezinshuizen (vanaf 12 jaar). Scholengemeenschap Harreveld heeft geen externe leerlingen.

Organisatie
De Scholengemeenschap Harreveld is een bijzondere school. In de locatie Anker zijn 10 klassengroepen van elk ongeveer 7-8 leerlingen. In de locatie Prisma zijn 7 klassengroepen, hier zitten ongeveer 8-9 leerlingen in een klas. We kennen iedereen erg goed en weten precies hoe iemand er voor staat. We kunnen dan zo goed mogelijk aansluiten bij ieders mogelijkheden en rekening houden met de problemen.

De leerstof en de opdrachten worden zo duidelijk mogelijk georganiseerd en geconcretiseerd, zodat leerlingen precies weten wat er van hen gevraagd en verwacht wordt. Voor de leerlingen worden individuele onderwijsplannen gemaakt, afgestemd op de perspectiefplannen.

Elke onderwijslocatie heeft een eigen, coƶrdinator en orthopedagoog. Ook zij kennen alle leerlingen goed en zorgen ervoor dat het onderwijs zo goed mogelijk gegeven wordt. Elke klas heeft zijn eigen klassenmentor die zich speciaal met de leerlingen uit die klas bezig houdt. Daarnaast zijn er specialisten die ingeschakeld kunnen worden. Gedragsproblemen worden in eerste instantie met de leerling besproken door de klassenmentor. Hij of zij leert de leerling, samen met de andere leerkrachten, zich op een juiste manier te gedragen zowel binnen als buiten de school.