LWOO/PrO & VSO

Aanmelden LWOO/PrO regulier VO & toelaatbaarheid tot voortgezet speciaal onderwijs.

LWOO/PrO
Als het leren moeite kost, kan een leerling in het VMBO in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
Als vooral het theoretische leren nog wat meer moeite kost, dan kan Praktijkonderwijs (PrO) goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften.
VSO
Scholen die een leerling willen plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, dienen een aanvraag in via Indigo bij de Toelaatbaarheidscommissie VSO van het samenwerkingsverband.