Screenings- en testinstrumenten

Screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2023-2024
De regelgeving omtrent de screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2023-2024 kunt u hier downloaden. Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 novemberr 2022.