Basisondersteuning op de scholen – Begeleidingsschool

Samen met de SWV VO Doetinchem en Zutphen heeft SWV Slinge-Berkel de afspraak gemaakt dat alle reguliere VO scholen een inspanningsverplichting leveren om een begeleidingsschool te zijn. De PrO scholen voldoen tenminste aan het niveau dialoogschool en de LWOO afdelingen binnen de reguliere VO scholen hebben tenminste kenmerken van een dialoogschool.

De belangrijkste kenmerken van de begeleidingsschool zijn:

 • differentiatie binnen de lessen op meerdere gebieden: leerstijlen, intelligentie, sociaal-psychologische of sociaal-emotionele kenmerken;
 • aanpassingen voor leerlingen met fysieke beperkingen, zowel onderwijskundig als fysiek;
 • onderwijszorgsteunpunten met gebundelde expertise VO en VSO, voor team en leerlingen;
 • onderwijsmaterialen op maat;
 • regionaal verzuimprotocol wordt actief uitgevoerd door scholen en leerplicht;
 • gedragscode voor volwassenen en leerlingen;
 • individueel ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen waar ondersteuningsbehoefte boven basisondersteuning uitgaat;
 • transparantie in resultaten en inzet middelen;
 • expertise SWV en externen wordt benut, gedeeld, doorontwikkeld en versterkt;
 • educatief en pedagogisch partnerschap met ouders;
 • digitaal leerlingvolgsysteem, warme overdracht;
 • regelmatige teambesprekingen over leerlingen met extra onderwijsbehoeften.