Over ons

De stichting SWV Slinge-Berkel bestaat uit 14 scholen, 11 besturen en één directielid, waaraan vrijwel alle taken zijn gemandateerd.

Bestuur
Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel telt elf schoolbesturen, die ieder één afgevaardigde leveren in het bestuur van het samenwerkingsverband.
Onafhankelijk voorzitter van het bestuur is de heer Fokko Witteveen. De heer Frank de Vries, bestuurder SOTOG, is vice-voorzitter.
Vanuit het AB hebben de heren Eri Hoopman, Frank de Vries en Gertjan van der Molen zitting in de Financiële Commissie.

Directie
De directeur van het samenwerkingsverband is de heer Arnold Maarse.
Arnold is te bereiken via zijn email: a.maarse@swvslingeberkel.nl of telefonisch via 06 119 529 65.
Arnold is vanaf 1 mei 2022 gestart met zijn werkzaamheden als directeur SWV Slinge-Berkel.

Bezoekadres: Marianum, Dr. Ariënsstraat 1, Lichtenvoorde
De ingang bevindt zich aan de voorkant aan de Rode van Heeckerenstraat
Postadres: SWV Slinge-Berkel, Postbus 35, 7140 AA Groenlo