Laatste nieuws

Save the date: PO-VO Ontmoeting "Stop...en door"

12-06-2024 Lees meer..

Save the date: Presentatie 'Maatwerk bij begaafdheid, wat mag en kan?'

11-06-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Leden OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is samengesteld uit ouders en personeel van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband. De leden van deze OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Per schooljaar 2023-2024 bestaat de OPR SWV Slinge-Berkel uit:

VoorzitterAnnie Harmsen – ouder
Marianum
Secretaris: Inge Wijnen – teamleider
Het Bariet

Leden
Edo Vreeman – docent
Schaersvoorde
Jolanda Hartman – ouder
Zone.college
John Berends – docent
Gerrit Komrij College
José Seynaeve
– docent
MaxX
??? – ouder
Het Assink Lyceum
Willem Hogenkamp – schoolcoördinator
SG Harreveld