Laatste nieuws

Peers activiteit POVO Let’s Meet

01-03-2024 Lees meer..

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Leden OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is samengesteld uit ouders en personeel van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband. De leden van deze OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Per schooljaar 2021-2022 bestaat de OPR SWV Slinge-Berkel uit:

Voorzitter: Annie Harmsen – ouder
Marianum
Secretaris: Ingrid Weeke – SWV Slinge-Berkel

Leden
Edo Vreeman – docent
Schaersvoorde
Inge Wijnen
– teamleider
Het Bariet
Jolanda Hartman – ouder
Zone.college
John Berends – docent
Gerrit Komrij College
José Seynaeve
– docent
MaxX
Raymond Enkt – ouder
Het Assink Lyceum
Willem Hogenkamp – schoolcoördinator
SG Harreveld