Criteria aanvraag TLV VSO

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring VSO heeft de TLC VSO onderstaande gegevens nodig.

1.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Een actueel en geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling, waarin ten minste een half jaar is gewerkt is. In het OPP staat o.a. de beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren (wettelijk verplicht). OPP opstellen met ouders en leerling en laten ondertekenen door ouders en school. Ouders stemmen in met het handelingsdeel van het OPP, of als het OPP (binnen een halfjaar) 2 keer is geëvalueerd en men ziet geen of te weinig vooruitgang dan neemt de TLC VSO de TLV aanvraag ook in behandeling.
2.
Intelligentieonderzoek
De volgende onderzoeken worden geaccepteerd door de TLC: WISC-V, SON-R 2 ½ -7, SON-R 6-40, RAKIT-2 (moet voor de 12e verjaardag zijn afgenomen wegens het oordeel van de COTAN over de representativiteit van de normering boven de 12 jaar), WNV, ADIT (alleen voor groep 8 leerlingen), BAYLEY-III, IDS2, NIO (indien individueel afgenomen).
(Onderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar en moet individueel afgenomen zijn).
3.
Gedragsvragenlijsten
Uit de volgende gedragsvragenlijsten kan de aanvragende school kiezen: Esseon, SEO-R, PMTK, Vineland, SCOL, BADS, NPVJ, SRZ, LVT, BRIEF en SEV.
School levert minimaal 2 geïnterpreteerde vragenlijsten aan.
4.
Aanmeldformulier
Een ingevuld aanmeldformulier uit Indigo die door ouders, leerling (16 jaar of ouder) en school ondertekend is.
Het geprinte en ondertekende formulier als bijlage toevoegen aan het dossier (printen via Overzicht aanvragen).
5.
Eventueel andere gegevens die door de school relevant worden geacht voor de ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld: psychologisch onderzoek, rapportage externen). Voor de aanvraag van groep 8 leerlingen dient  men het volledige en ondertekende onderwijskundig rapport aan te leveren.

Instructies voor Adviesaanvraag Toelaatbaarheidscommissie VSO 

De TLC VSO heeft de onderstaande documenten nodig die als bijlage bij de aanvraag toegevoegd dienen te worden.

Verplicht

  1. Een actueel en geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling, met o.a. de beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren (wettelijk verplicht);
  2. Een ingevuld aanmeldformulier uit Indigo die door ouders, leerling (16 jaar of ouder) en school ondertekend is
    Het geprinte en ondertekende formulier als bijlage toevoegen aan het dossier (printen via Overzicht aanvragen).

Indien aanwezig

De volledige rapportage van het meest recente intelligentieonderzoek.

Overige gegevens

Gegevens die door de school relevant worden geacht voor de ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld: psychologisch onderzoek, rapportage externen).

Instructies voor Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring VSO 

De TLC VSO heeft de onderstaande documenten nodig die als bijlage bij de aanvraag toegevoegd dienen te worden.

Verplicht

  1. Een actueel en geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling met onder andere de beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren (wettelijk verplicht);
  2. Mocht de leerling stagelopen dan graag een actueel stageverslag toevoegen;
  3. Een ingevuld aanmeldformulier uit Indigo die door ouders, leerling (16 jaar of ouder) en school ondertekend is, printen (via Overzicht aanvragen – print knopje);

Indien aanwezig

De volledige rapportage van het meest recente intelligentieonderzoek.

Overige gegevens

Gegevens die door de school relevant worden geacht voor de ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld; psychologisch onderzoek, rapportage externen).