Adviesgesprekken PO-VO

Het SWV Slinge-Berkel organiseert ook in het schooljaar 2023-2024 weer adviesgesprekken PO-VO voor het (speciaal)basisonderwijs binnen onze regio. Dit overleg is juist bedoeld voor leerlingen uit groep 7 van het (speciaal)basisonderwijs, waarbij sprake is van intensievere ondersteuningsbehoeften die van belang zijn bij de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Door deze leerlingen vroegtijdiger in te brengen in een adviesgesprek kunnen we in gezamenlijkheid de juiste route voor leerling, ouders en scholen op tijd inzetten. Dit heeft sterk de voorkeur boven in groep 8 aan tafel te komen.

Ouders

Voor het inbrengen van een leerling in dit overleg is toestemming van ouders noodzakelijk. Indien zij die toestemming niet geven, maar bespreking wel noodzakelijk is, kan de leerling anoniem worden ingebracht.
Het (speciaal)basisonderwijs bepaalt samen met de ouders of er naast de ouders nog een andere discipline aanschuift, zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, onderwijscoach, orthopedagoog, etc.

Het gesprek

Datum en tijdstip voor het gesprek gaat in overleg met de trajectbegeleider Ingrid Weeke-Keizer (i.weeke@swvslingeberkel.nl). De gesprekken vinden plaats in de vergaderkamer van het kantoor van SWV Slinge-Berkel aan de Rode van Heeckerenstraat 2 in Lichtenvoorde.

Als er een datum is gepland, kan het dossier worden aangemaakt in Indigo. Het tijdig aanleveren van dit dossier (minimaal een week voorafgaand aan het gesprek) en het uitnodigen van de deelnemers valt onder de verantwoordelijkheid van de (speciale)basisschool.
Mocht de (speciale)basisschool nog niet de beschikking hebben over een account voor Indigo, dan kan deze aangevraagd worden bij de trajectbegeleider.
Een week voorafgaande aan het overleg dient de aanvraag compleet te zijn ingediend in het digitale systeem Indigo.
Hiervoor voegt de basisschool het OPP en het LOVS toe aan het Indigodossier, evenals de motivatie van de aanvraag (waar zit de twijfel en/of wat verwachten jullie van het SWV).

Data eerste halfjaar

Adviesaanvragen voor LWOO/PrO: Liesbeth Bergsma en Ingrid Weeke-Keizer sluiten aan.
Beschikbare data op de donderdag zijn:
14 september tussen 15.00 tot 17.00 uur
12 oktober tussen 10.00 tot 12.00 uur
16 november tussen 10.00 tot 12.00 uur
14 december tussen 15.00 tot 1700 uur

Adviesaanvragen voor V(S)O: Sandra Hubers en Ingrid Weeke-Keizer sluiten aan.
Beschikbare data op de dinsdag zijn:
19 september tussen 15.00 tot 17.00 uur
10 oktober tussen 15.00 tot 17.00 uur
14 november tussen 15.00 tot 17.00 uur
12 december tussen 15.00 tot 1700 uur