Je zit halverwege groep acht.

Op de (speciale) basisschool of misschien in het speciaal onderwijs. Gaat het straks lukken in het voortgezet onderwijs? Is daar iets extra’s voor nodig? Kortom: je twijfelt en het moment van overstappen komt nu snel dichterbij.

De school voor (speciaal) basisonderwijs weet vaak waar je goed in bent en ook waar het best lastig is. Waarschijnlijk hebben jullie gesprekken over hoe het gaat en ook over straks, het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Binnen het regulier onderwijs is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen wanneer je naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) gaat. Dit heet leerwegondersteuning. (LWOO) Dit kan niet iedereen zomaar krijgen. In hoofdstuk 7 lees je hier meer over.

De (speciale) basisschool regelt alles voor je. Mocht LWOO bij je passen en je net dat steuntje geven om het in het VMBO te laten lukken, dan zorgt de basisschool dat je (natuurlijk in overleg met jou en je ouder/verzorger/voogd) deel kunt nemen aan een testdag. Deze testen helpen om te besluiten (een commissie van het samenwerkingsverband besluit dit) of jij deze extra ondersteuning kunt krijgen. Naast deze ondersteuning bestaan er gelukkig ook andere vormen van hulp op de scholen. Vraag hierom bij de school waar je naar toe zou willen.

Het kan ook zijn dat praktijkonderwijs (PrO) het beste bij je past. Eigenlijk gaat dit op dezelfde manier. Ook hier zal de (speciale) basisschool de zaken en de aanvraag voor je regelen. Het gaat om dezelfde test. Niet iedereen kan naar het praktijkonderwijs. Wanneer blijkt dat praktijkonderwijs het beste bij je past dan zal de school, samen met een commissie van het samenwerkingsverband bekijken of je naar het praktijkonderwijs kan. Je krijgt hiervoor dan een toelaatbaarheidsverklaring. We gebruiken hiervoor de afkorting TLV-PrO

Het komt wel eens voor dat we er samen niet uitkomen en we jou en/of je ouder/verzorger/voogd willen spreken voordat we een goed besluit kunnen nemen. Dan nodigt de school op verzoek van het samenwerkingsverband jullie en mensen van de school die jou het beste kennen uit zodat we een goed besluit kunnen nemen.

Het kan natuurlijk zijn dat het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) straks de beste plek is voor jou. Je kunt daar niet naar toe wanneer je denkt: dat lijk me wel een goede school voor mij. De school moet ervan overtuigd zijn dat dit de beste plek is voor jou en dat wat jij nodig hebt, niet kan binnen het regulier onderwijs, eventueel met een aanpassing. We zien graag dat we zoveel mogelijk samen naar school kunnen en waar dat kan, liefst dichtbij huis.

Mocht het zo zijn dat voortgezet speciaal onderwijs toch de beste plek lijkt voor jou, dan zal de (speciale) basisschool dit voor je gaan regelen. Hiervoor is ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig:

De toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV-VSO)

Het komt wel eens voor dat we nog meer willen weten en we graag jou en/of je ouder/verzorger/voogd willen spreken voordat we als samenwerkingsverband een goed besluit kunnen nemen. Dan nodigt de school op verzoek van het samenwerkingsverband jullie en mensen van de school uit die jou het beste kennen.

Heb je twijfels over de beste plek? Denken jij, je ouders/verzorgers/voogd er anders over dan de school? Jullie moeten altijd instemmen met het plan. Komen jullie er niet uit, dan is er uiteraard de klachtencommissie van de school. Het samenwerkingsverband is geen klachtencommissie. Wel kunnen we mogelijk wat betekenen. Mocht het echt lastig zijn dan kun je ook gaan naar een landelijke geschillencommissie: https://www.onderwijsgeschillen.nl/ Deze kan je ook bijstaan wanneer je het niet eens bent met het besluit van de commissie over bijvoorbeeld praktijkonderwijs, leerwegondersteuning of voortgezet speciaal onderwijs.