Laatste nieuws

Presentatie 'De Werkplaats'

08-07-2024 Lees meer..

Zomervakantie!

08-07-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Presentatie ‘Maatwerk bij begaafdheid, wat mag en kan?’

21-06-2024

Vrijdag 21 juni jl. is de uitnodiging verstuurd voor de presentatie ‘Maatwerk bij begaafdheid, wat mag en kan?‘.
Deze gaat plaatsvinden op 26 september a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur in het U Parkhotel, De Veldmaat 8 in Enschede (Campus Universiteit Twente).

Weet u hoeveel maatwerk er mogelijk is in de onderbouw voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Moeten alle leerlingen aan de kerndoelen voldoen? Wat zijn eigenlijk de eisen aan het eind van het derde leerjaar havo/vwo? Moet een leerling met kenmerken van begaafdheid hetzelfde PTA volgen als zijn medeleerlingen? Als u nieuwsgierig bent naar de antwoorden op deze en vergelijkbare vragen, kom dan naar de presentatie ‘Maatwerk bij begaafdheid, wat mag en kan?’ door Hetty Mulder.

Hetty Mulder heeft jarenlange ervaring als docent, curriculumontwikkelaar en als onderwijskundige. Ze was rector van twee gymnasia en directeur tweede fase bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). Daar hield ze zich bezig met alle examenprogramma’s, onderwijs en toetsing voor de vakken in de bovenbouw van havo en vwo. Momenteel is Hetty senior beleidsmedewerker bij het SWV VO Amsterdam-Diemen en verantwoordelijk voor het project hoogbegaafdheid.

Wie zijn er uitgenodigd voor de presentatie op 26 september?

Schoolleiders, teamleiders onder- en bovenbouw, examensecretarissen, specialisten hoogbegaafdheid, ondersteuningscoördinatoren van de betrokken VO-scholen binnen de SWV 23-01 VO, VO2302 en Slinge-Berkel.

**********

Programma op 26 september:

14.45 uur – Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur – Opening door SWV 23-01 VO, VO2302 en Slinge-Berkel

15.05 uur – Presentatie door Hetty Mulder met aansluitend beantwoorden van vragen uit de zaal

16.45 uur – Napraten met een drankje

**********

Aanmelden per persoontot uiterlijk 12 september via https://forms.gle/9ciNWR1Hsy5nZ9dR7

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel hanteren we een no show beleid van € 50,- p.p. bij het niet verschijnen zonder afmelding vooraf.
Afmelden kan per mail, uiterlijk op 23 september a.s., bij Melanie Bonder m.bonder@vo2302.nl

Medio september ontvangt u via SWV VO2302 bevestiging van uw deelname.

Tot 26 september!

Annemarie Been, Masha Barnaart, Patty van Scherpenzeel en Lianne Keuper

Projectleiders HB SWV 23-01 VO, SWV VO2302 en SWV Slinge-Berkel