VSO Het Bariet

Het Bariet

Wat onze school speciaal maakt

Welkom op Het Bariet! Het Bariet is gehuisvest in een deel van een van de gebouwen van scholengemeenschap Marianum. Deze locatie biedt een toegevoegde waarde voor onze leerlingen: steeds weer mooie kansen die horen bij passend onderwijs.

Oplossingsgericht en praktisch

Leerlingen voelen zich thuis bij de warme, open, veilige en respectvolle sfeer op Het Bariet. Wij begeleiden hen zo goed, oplossingsgericht en praktisch mogelijk bij hun ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen van ons het vertrouwen om initiatieven te nemen. En groeien zo door naar een zo zelfstandig mogelijke, zinvolle toekomst en een volwaardige plek in de maatschappij. Zowel als het gaat om werk of dagbesteding, als om vrije tijd, wonen en burgerschap. Kortom, elk van onze leerlingen is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden.