Je zit in groep zeven.

Misschien op de (speciale) basisschool of misschien in het speciaal onderwijs. Zou het straks lukken in het voortgezet onderwijs? Is daar iets extra’s voor nodig? Wanneer daar twijfel over is bij jou en de (speciale) basisschool kun je een adviesgesprek aanvragen bij het samenwerkingsverband. We horen niet bij een school en proberen je zo goed mogelijk te helpen. Aan het einde van deze bladzijde vertellen we je hoe je dit aanpakt.

Eigenlijk is dit het allerbeste moment om te twijfelen. Blijf ook niet met die twijfel rondlopen! Het duurt nog even voor je van de basisschool af gaat. Wat kan de basisschool nog doen (of misschien wel niet meer doen) om de overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs voor jou zo goed mogelijk te laten verlopen?

De school voor (speciaal) basisonderwijs weet vaak waar je goed in bent en ook waar het best lastig is. Waarschijnlijk hebben jullie gesprekken over hoe het gaat en ook over straks, het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Binnen het regulier onderwijs is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen wanneer je naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) gaat. Dit heet leerwegondersteuning. Dit kan niet iedereen zomaar krijgen. In hoofdstuk 7 lees je hier meer over.

De (speciale) basisschool regelt alles voor je.

Samen met de informatie uit enkele tests kijken de leraren dan (in overleg met een commissie van het samenwerkingsverband) of je LWOO kunt krijgen. Ga je naar bijvoorbeeld het havo of naar het vwo dan zal de extra ondersteuning op een andere manier geregeld worden. Vraag dat bij de school na.

Het kan ook zijn dat praktijkonderwijs (PrO) straks het beste bij je past. Eigenlijk gaat dit op dezelfde manier. Ook hier zal de (speciale) basisschool de zaken en de aanvraag voor je regelen. Niet iedereen kan naar het praktijkonderwijs. Wanneer het blijkt dat praktijkonderwijs het beste bij je past dan zal de school, samen met een commissie van het samenwerkingsverband bekijken of je naar het praktijkonderwijs kan. Je krijgt hiervoor dan een toelaatbaarheidsverklaring. We gebruiken hiervoor de afkorting TLV-PrO

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) straks de beste plek is voor jou. Je kan alleen naar het voortgezet speciaal wanneer iedereen denkt dat dit ook echt de beste plek voor jou is. Jullie gaan eerst samen onderzoeken wat kan binnen het regulier onderwijs en welke aanpassingen ze daar voor jou kunnen doen. Als het even kan, willen we het liefst dat leerlingen zoveel mogelijk samen naar school gaan. Zoals het ook gaat bij sporten en bijvoorbeeld samen muziek maken of feest vieren. Mocht het voortgezet speciaal onderwijs echt de beste plek voor je zijn dan zal de (speciale) basisschool de aanvraag doen. Hiervoor is dan ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig. We noemen deze de TLV-VSO.

Heb je twijfels over de beste plek? Denken jij, je ouders/verzorgers/voogd er anders over dan de school? Dan is er uiteraard de klachtencommissie van de school. Het samenwerkingsverband is geen klachtencommissie. Wel kan het samenwerkingsverband jullie en school helpen met het onderzoeken wat de beste plek is, adviezen geven wat goed kan werken om je te helpen bij een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Je kunt dit adviesgesprek aanvragen bij jouw school. Zij vragen dan het gesprek aan, waarbij jullie, de leerkracht of intern begeleider van de (speciale) basisschool en de mensen vanuit de adviescommissie van het samenwerkingsverband samen in gesprek gaan. Wel moet duidelijk zijn wat je vraag is, waar je twijfel zit en waar je het advies buiten de school bij nodig hebt.