Vragen?

Het samenwerkingsverband (Slinge-Berkel)

Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband is een stichting. Een stichting kent een bestuur. Ons bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de schoolbesturen in ons samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft twee belangrijke taken:

  1. Voor ieder kind het best passende onderwijs (in de buurt)
  2. Er zitten geen of heel weinig kinderen thuis.

Het samenwerkingsverband krijgt een afgemeten hoeveelheid geld van het rijk. Met dit geld kunnen leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of kan de leerwegondersteuning worden betaald. Ook helpt het samenwerkingsverband het regulier onderwijs om de zorg en ondersteuning goed op school te regelen. Vanuit het samenwerkingsverband worden er specialisten ingezet op de scholen. Dat kan een orthopedagoog zijn, een jeugdmaatschappelijk werker of een begeleider vanuit het voortgezet speciaal onderwijs. Het doel hiervan is de middelbare school een goede plek te laten zijn voor zoveel mogelijk leerlingen.

Het samenwerkingsverband denkt mee over wat mogelijk is en wat de beste plek is wanneer het (even) niet vanzelf gaat. We denken mee bij advies in groep zeven, een aanvraag voor het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. De commissie van het samenwerkingsverband neemt het besluit of een leerling recht heeft op de extra leerwegondersteuning, toelaatbaar is in het praktijkonderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs en kan advies geven die de leerling en/of de school helpt.

Vragen of klachten over besluiten van de commissie.

De commissie die gaat over leerwegondersteuning en praktijkonderwijs of de commissie die gaat over toelaatbaarheid voor het voortgezet speciaal onderwijs probeert in overleg met de scholen een goed besluit te nemen. Heb je recht op leerwegondersteuning en is dit nodig? Past het praktijkonderwijs wel het beste bij je? Of het voortgezet speciaal onderwijs?

  • Waarom kan de commissie ook nee zeggen tegen een verzoek? De commissie kan ook nee zeggen omdat ze er niet van overtuigd is dat het echt nodig is. Dat kan zijn omdat het met een beetje steun best kan lukken in het reguliere VO of met de normale ondersteuning binnen school.
  • Wat kan ik doen wanneer ik het echt oneens bent met dit besluit? Uiteraard kun je dit eerst met de school bespreken. Zij staan in direct contact met het samenwerkingsverband en de commissie. Wanneer de commissie blijft bij haar besluit, dan kun je ook officieel bezwaar maken. In eerste instantie ben je natuurlijk welkom bij het samenwerkingsverband. Denk je daar niet verder te komen dan kan het ook bij een landelijke geschillencommissie: https://www.onderwijsgeschillen.nl/

Ik heb alles gelezen, wil graag mijn vraag bespreken. Waar kan ik terecht?

Het kan heel goed zijn dat iets nog niet helemaal duidelijk is. We zijn er samen voor jullie zo goed mogelijk te helpen. Met samen bedoelen we de mensen binnen school die weten hoe het werkt. Je kunt dan denken aan de contactpersonen zorg, ondersteuningscoördinatoren/zorgcoördinatoren en orthopedagogen. Je kunt ook direct bellen met mensen van het samenwerkingsverband.

Mieke Eskes of Marieke Schut weten alles over aanmeldingen VSO binnen ons samenwerkingsverband, wat daarvoor nodig is en kunnen ook goed antwoord geven op de verschillende vragen. m.eskes@swvslingeberkel en m.schut@swvslingeberkel.nl

Telefoonnummer: 06-4449 2685.

Ingrid Weeke-Keizer weet alles van het LWOO/PrO. i.weeke@swvslingeberkel.nl en 06-17808744

Arnold Maarse, directeur van het samenwerkingsverband is te bereiken op a.maarse@swvslingeberkel.nl of telefonisch op 06-1195 2965

Feedback gevraagd

Heb je zelf ervaringen met het aanvragen van extra hulp of misschien leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of de aanvraag om naar het speciaal onderwijs te kunnen? Heb je tips? Lijkt het je belangrijk daar eens een keer over te praten met andere leerlingen/ouders/verzorgers/voogden? Laat dit dan ook weten. We zijn heel benieuwd!

Laat het ons weten door een mail te sturen naar m.eskes@swvslingeberkel.nl of i.weeke@swvslingeberkel.nl of m.schut@swvslingeberkel.nl