Marianum

Marianum is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Onze school heeft locaties in Lichtenvoorde en in Groenlo. De vestigingen kennen een brede instroom voor alle leerlingen uit groep 8 (gymnasium wordt alleen in Groenlo en vmbo basisberoepsgerichte leerweg wordt alleen in Lichtenvoorde aangeboden).

De kracht van Marianum is dat we een opleiding bieden voor vrijwel elke leerling. Bij ons kan een leerling de opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. We begeleiden de leerling zo persoonlijk en goed mogelijk om de opleiding met succes af te ronden. De leerlingen leren vaardigheden, die nodig zijn om in de samenleving en het vervolgonderwijs goed te kunnen functioneren.
Kortom, wij bieden leerlingen een passende opleiding en een goede basis voor de toekomst!

Onderwijsaanbod
Op Marianum wordt onderwijs gegeven in de bekende schooltypen voor voortgezet onderwijs.

Vmbo basis – en kaderberoepsgerichte leerweg
Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg staat voor voorbereiden middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar. In het eerste en tweede jaar volgt de leerling alle vakken. Na het tweede jaar kiest een leerling een profiel. Marianum biedt de volgende profielen aan:

 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Mavo gemengde en theoretische leerweg
Mavo staat voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs en duurt vier jaar. Leerlingen kunnen kiezen voor de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.

Mavo gemengde leerweg (mavo-g)
Bij mavo-g zijn leerlingen meer praktisch ingesteld. Hier zitten leerlingen die geen moeite hebben met leren en die ook heel graag praktijklessen volgen. Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar de hoogste niveaus op het mbo. Na het tweede jaar kiezen ze een profiel.

Profielen Mavo-g
Marianum biedt de volgende profielen aan:

 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Mavo theoretische leerweg (mavo-t)
Bij mavo-t zijn leerlingen meer theoretisch ingesteld. Hier zitten leerlingen die geen moeite hebben met leren en graag theoretische lessen volgen. Na het examen kunnen zij doorstromen naar de hoogste niveaus op het mbo of naar de havo.

Het havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
Havo duurt vijf jaar. In de loop van het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op de keuze van zogeheten ‘profielen’. Een is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Hiermee wordt een algemene richting voor een studiekeuze ingeslagen. Bij die keuze wordt de leerling begeleid en geadviseerd door de mentor en de decaan. De ouders worden in de derde klas uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke keuzes krijgen.

Er zijn vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (CM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur en Gezondheid (NG)
 • Natuur en Techniek (NT)

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel. In leerjaar 4 en 5 (tweede fase) bereidt de leerling zich voor op het examen en een vervolgopleiding. Leerlingen met een havo-diploma gaan verder naar het hbo of het vwo.

Het vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar en leidt op voor een verdere studie aan een universiteit. Een leerling kan met vwo uiteraard ook een hbo-opleiding volgen. Binnen het vwo zijn twee stromingen:  atheneum en gymnasium.

Profielen vwo
In het derde jaar van het vwo wordt de leerlingen voorbereid op de keuze van profielen. Een profiel is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Naast een profieldeel volgen alle leerlingen een aantal gemeenschappelijke vakken en kan er een extra examenvak gekozen worden uit de zogenaamde vrije ruimte.

Er zijn vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (CM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur en Gezondheid (NG)
 • Natuur en Techniek (NT)

Gymnasium
Marianum biedt op de locatie Groenlo leerlingen de mogelijkheid gymnasium te volgen. Het gymnasium duurt 6 jaar en verschilt op een aantal punten van het atheneum:

 • Gymnasiumonderwijs is onderwijs ‘zonder plafond’: het eindexamen is niet meer dan een minimumeis;
 • Gymnasiumonderwijs omvat de vakken Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming (KCV);
 • Het vak Engels wordt gegeven aan de hand van Cambridge Engels, dat opleidt tot internationaal erkende certificering;
 • Gymnasiumonderwijs wordt vormgegeven vanuit thinking skills, een set denkvaardigheden die het denken van leerlingen versterkt en verbreedt;
 • Gymnasiumonderwijs richt zich expliciet op het vermogen tot (zelf)kritisch denken;
 • Gymnasiumonderwijs werkt met een zo hoog mogelijk kennisniveau en complexe vraagstukken.

In de onderbouw is het gymnasium alleen te volgen op onze locatie in Groenlo.