Laatste nieuws

Peers activiteit POVO Let’s Meet

01-03-2024 Lees meer..

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

OPR

In de OPR participeren ouders en personeelsleden die kritisch meedenken over de inhoudelijke samenstelling van het ondersteuningsplan.

De ondersteuningsplanraad (OPR)
Binnen iedere school is geïnventariseerd of er personeelsleden en ouders zijn die willen participeren in de ondersteuningsplanraad. Circa de helft van de OPR bestaat uit ouders die kritisch kunnen meedenken over de inhoudelijke samenstelling van het ondersteuningsplan. De directie zal bij hen structureel de vraag neerleggen hoe zij de rol van ouders vinden beschreven binnen het SWV en welke ideeën zij hebben om de ouder actief te kunnen betrekken. De OPR-leden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV.