VSO Klein Borculo

 

Op VSO Klein Borculo geven we onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met gedrags- of psychiatrische problematiek.

VSO Klein BorculoOnze school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft leerlingen met een normale intelligentie met leer- en gedragsproblemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt. Hierdoor zijn zij niet in staat het beste uit zichzelf te halen. Op VSO Klein Borculo lukt dit vaak juist wel.

Een prettige schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO Klein Borculo wie ze zijn en wat ze kunnen. De jongeren op onze school hebben hun eigen capaciteiten en problemen en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Ons onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de jongeren.

Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO Klein Borculo biedt een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen, om leerlingen nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een diploma.