Beleid

De leerling is altijd het uitgangspunt. Dit betekent dat voor iedere leerling in ons gebied de best passende onderwijsplek gezocht wordt. Iedere school stelt zijn expertise hiertoe beschikbaar. Door schooloverstijgend te werken zetten wij onze gezamenlijke expertise en middelen zo efficiënt mogelijk in om de hoogst mogelijke kwaliteit van (passend) onderwijs te bereiken en te behouden.

Binnen het SWV dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken met betrekking tot de samenwerking. Iedere school draagt vanuit haar kracht en specialisme bij aan de (groei van de) kwaliteit van het collectief. De bundeling van deze krachten levert toegevoegde waarde op in de vorm van synergie.

Het proces om met elkaar samen te werken is gericht op:

loyaliteit
Alles wat we doen draagt bij aan het doel (de missie) van het SWV. Alle partners zijn even belangrijk. Dit laten we zien in ons handelen.

open communicatie
We luisteren naar de ander en zijn zorgvuldig in ons communiceren. We geven opbouwende feedback.

transparantie
We maken naar elkaar zichtbaar hoe en waarom we handelen. Dat doen we op alle terreinen die relevant zijn voor een goede samenwerking.

efficiëntie
We zetten zoveel mogelijk middelen effectief in voor leerlingen en kiezen dus zo veel mogelijk voor flexibele trajecten door krachtenbundeling, in plaats van tussenvoorzieningen.

leren leren
We willen steeds beter in ons werk worden en innoveren.