VO & VSO

Voortgezet onderwijs (VO)

Wanneer je van de (speciale) basisschool af bent, ga je naar het voortgezet onderwijs. Dat kan een reguliere school zijn. De reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in ons samenwerkingsverband zijn:

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn verschillend. Wil je weten hoe het op de school werkt, wat ze doen en hoe ze het doen? Ook (of juist) wat ze voor jou kunnen doen wanneer je extra ondersteuning nodig hebt. Ze hebben allemaal een website, een open huis en mensen waaraan je jouw vragen kunt stellen. Maak daar gebruik van en doe vergelijkend onderzoek!

Al deze scholen kennen ook een VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) waar je terecht kunt wanneer je leerwegondersteuning (LWOO) nodig hebt. Dat ziet er op verschillende VO- scholen verschillend uit en kennen een aanbod op verschillende niveaus. Vraag daar na.

Ook hebben we twee praktijkscholen in onze regio voor regulier voortgezet onderwijs. Daar heb je wel een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig:

Het zal je niet verbazen: ook deze scholen zijn verschillend en wellicht past de ene beter bij je dan de andere. Ook hier kun je eens vergelijken en in gesprek gaan.

Hoofdstuk 6

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

In de regio van ons samenwerkingsverband hebben we verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Als je lichamelijk gehandicapt bent en/of een verstandelijke handicap of langdurig ziek bent, noemen we deze vorm van speciaal onderwijs cluster 3 onderwijs. Heb je een psychische stoornis of problemen met je gedrag, dan heet dit speciaal onderwijs cluster 4.

In de regio van ons samenwerkingsverband (leerlingen vinden de school soms ook buiten ons samenwerkingsverband en moeten dan wat verder reizen) kennen we de volgende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Deze scholen werken op verschillende niveaus. De ene school werkt naar een diploma (van praktijkonderwijs, vmbo tot havo) en de andere bereidt voor op de stap naar werk of dagbesteding.

Zoals eerder aangegeven, kun je niet zomaar naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dat kan pas wanneer goed onderzocht is of het in het regulier onderwijs niet kan lukken of dat alles gedaan is om het tot een succes te maken. De school doet een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. Een commissie van het samenwerkingsverband gaat dan bekijken of alles gedaan en onderzocht is en of het speciaal onderwijs de best passende plek is.

Jullie kiezen zelf, in overleg met de school van voorkeur, welke VSO school het beste past.

Wanneer het lukt, komen de leerlingen bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer naar school. Vaak ook, komen de leerlingen ’s ochtends met een taxibusje naar school. De gemeente waarin je woont is samen met jullie verantwoordelijk voor het vervoer.