Je zit in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Je vraagt je af of je wel op de goede plek zit.

Soms gaan de dingen niet vanzelf. We moeten allemaal ons best doen om er wat van te maken. Het kan zijn dat je erg je best doet, samen met school van alles geprobeerd hebt, maar dat het gewoon niet lukt. Op zo’n moment moet er wat gebeuren.

In het VO?

Wanneer je in de eerste klas van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs zit, kan school leerwegondersteuning aanvragen. Daarmee krijgt de school extra geld om je te helpen. School regelt dit voor je. Mocht deze ondersteuning bij je passen en je net dat steuntje geven om het in het VMBO te laten lukken, dan zorgt de school dat je (natuurlijk in overleg met jou en je ouder/verzorger/voogd) deel kunt nemen aan een testdag. Deze testen helpen om te beslissen (een commissie van het samenwerkingsverband besluit dit) of jij deze extra ondersteuning krijgt. Het kan ook zijn dat uit deze testen naar voren komt dat praktijkonderwijs beter bij jou past. Dat kan dan ook het advies zijn.

Het kan ook zijn dat er iets meer nodig is dan leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Mocht dat zo zijn dan kennen we ook het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kun je niet zomaar naar toe of voor kiezen. De school en jij moeten dan alles gedaan en geprobeerd hebben om het op de reguliere school te laten lukken. Dat wordt dan opgeschreven in een onderwijskundig perspectief, een OPP.

Alles gedaan, alles geprobeerd en het lukt echt niet? Dan kan de school een aanvraag doen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs, een TLV-VSO.

In het VSO?

Misschien zit je in het voortgezet speciaal onderwijs en heb je het idee dat het best goed gaat en misschien al wel de stap kunt zetten naar het regulier voortgezet onderwijs? Dat kun je het beste eerst gaan onderzoeken samen met je leraar of begeleider(s). Ze gaan dan goed over je vraag nadenken. Als er een goede kans bestaat op succes dan werken ze graag mee aan deze stap. Mocht daar twijfel over bestaan dan bespreken ze dat ook met je.

Meestal komen jullie er samen met school uit. Het kan zijn dat dit niet lukt. Dan kan het samenwerkingsverband iets betekenen. Er kan bijvoorbeeld een adviesgesprek worden aangevraagd. Het kan ook zijn dat er meer nodig is in de vorm van een onderwijsconsulent https://www.onderwijsconsulenten.nl/ of https://www.onderwijsgeschillen.nl/