MaxX praktijkonderwijs

Wij zijn MaxX, een school voor praktijkonderwijs. We geven les aan kinderen van 12 t/m 18 jaar die vooral leren door te doen. We hebben respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Iedere leerling ontwikkelt eigen talenten. Sommige leerlingen gaan na hun schooltijd direct aan het werk. Een ander deel stroomt door naar een vervolgopleiding. Een klein percentage stroomt uit naar dagbesteding. We hebben oog voor uw kind en stimuleren hem of haar om het beste uit zichzelf te halen. Onze slogan is dan ook: MaxX, maak werk van je talent.