Steunpunt Ouder & Jeugd

Beste leerling, beste ouder,

Je gaat naar- of zit op de middelbare school.
Je vraagt je af welke extra ondersteuning je kunt krijgen of je vraagt je af of het gaat lukken in het regulier voortgezet onderwijs (VO).
De extra hulp die je goed kunt gebruiken of de twijfel die je hebt of het gaat lukken in het regulier voortgezet onderwijs kan verschillende redenen hebben. Deze informatie is gericht op jou en is uiteraard ook bestemd voor u als ouder/verzorger/voogd.

Het is goed om te weten dat op alle VO scholen een behoorlijke basis van ondersteuning is die ervoor zorgt dat best veel mogelijk is, misschien wel meer dan je denkt. Misschien denk je te weten wat kan of niet kan in het regulier voortgezet onderwijs. Weet je dat ook echt?

Mensen zijn allemaal verschillend, ‘we hebben allemaal wel iets’ en het is daarom  goed om rekening met elkaar te houden. En… we doen het zoveel mogelijk samen en bij voorkeur regulier. We gaan ook naar dezelfde supermarkt, dezelfde voetbalvereniging en straks misschien ook naar dezelfde baas. Toch kan het zijn dat dit niet lukt, hoe graag we ook zouden willen.

Net als mensen, verschillen ook scholen voor voortgezet onderwijs van elkaar. Zo maakt de ene school aparte klassen voor leerwegondersteuning (LWOO) waar een andere school dat bewust niet doet en kiest voor andere vormen van begeleiding in- of buiten de klas. Ook zijn er verschillen in hoe ze je leren omgaan met je dyslexie of in het trainen van sociale vaardigheden eruit ziet. Kortom: laat je bij twijfel eerst op enkele verschillende scholen voor voortgezet onderwijs voorlichten en vraag goed door.

Weet:

  • Je kunt zelf kiezen naar welke VO-school je gaat.
  • Je kunt niet zelf kiezen of je naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaat. Dat beslist een commissie van het samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband bekijkt of je leerwegondersteuning nodig hebt of dat het praktijkonderwijs een goede plek voor je kan zijn.

Naast onze informatie is er ook landelijke informatie:

Brochure passend onderwijs

Mooie voorbeelden

Filmpje passend onderwijs