Scholen

Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel bestaat uit 14 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk. Het totale leerlingenaantal bedraagt circa 11.000.

Regionaal netwerk
Regulier en voortgezet speciaal onderwijs vormen samen een dekkend regionaal netwerk, waarbinnen voor iedere jongere een passende onderwijsplek beschikbaar is. Zowel in regulier als in voortgezet speciaal onderwijs wordt diplomagericht onderwijs gegeven, kunnen leerlingen deelcertificaten halen of worden toegeleid naar dagbesteding en wordt de beschikbare expertise breed ingezet en benut.

Het SWV Slinge-Berkel werkt nauw samen met jeugdzorg- en jeugdhulpverleningsinstellingen en met de jeugd (geestelijke) gezondheidszorg, zodat zowel op onderwijskundig als op systemisch gebied ondersteuning beschikbaar is. Expertise wordt zo veel mogelijk aan de voorkant, dus preventief, ingezet.

Samenwerken
Bestuurders en schoolleiders van VO en VSO en de directie van het SWV hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt op de gebieden bestuurlijke inrichting, financiƫn en formatie, communicatie en visie om het SWV Slinge-Berkel een goede start te geven. Door op deze manier samen vorm te geven aan het nieuwe samenwerkingsverband, zijn draagvlak en vertrouwen verder gegroeid.