Het Assink lyceum

Het Assink daagt uit

Het Assink lyceum is een school met vijf locaties in Haaksbergen, Eibergen en Neede. Wij bieden nagenoeg alle onderwijssoorten

Over het Assink lyceum

Het Assink lyceum wil een inspirerende en uitdagende leeromgeving zijn waar jongeren elkaar op een open en veilige manier kunnen ontmoeten en met elkaar en anderen kunnen en willen leren. We waarderen diversiteit en koesteren deze. Ieder kind heeft een eigen, specifieke groeiruimte en het is de opdracht van de school op een bij elk kind passende wijze die groei te stimuleren op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. We hebben daarbij zorg voor elkaar, onze omgeving en onze toekomst.

Onze visie

Door het onderwijs in onze school met de maatschappelijke werkelijkheid te verbinden krijgt het ontwikkelproces, zowel qua kennis als vaardigheden, extra diepgang en wordt het blikveld van de leerlingen verbreed. De school is daartoe zowel een ‘broedplaats’ als een uitvalsbasis. Door verbazing te creëren en nieuwsgierigheid te stimuleren ontstaat passie en de gretigheid om het nieuwe te verkennen en aan te gaan. Leerlingen en medewerkers leren en ontwikkelen van en met elkaar en worden zo bewuster eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Dit alles moet ertoe bijdragen dat eenieder de regie kan voeren over het eigen leven en daarbij het lef heeft de eigen lat hoger te leggen.Onze visie komt tot uiting in de inrichting van het Talentgericht Onderwijs waarmee we in 2020-2021 zijn gestart. In het onderstaande strategisch beleidsplan is te lezen hoe onze koers is om de uitdaging en visie te realiseren.

Kernwaarden

Op onze school hebben we vijf kernwaarden met elkaar vastgesteld. Deze kernwaarden vormen het fundament hoe we met elkaar, medewerkers, leerlingen, ouders en onze externe partners willen samenwerken en leren.

  1. Vertrouwen
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Verbinden
  4. Respect
  5. Ontwikkelingsgericht

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van Het Assink lyceum