LWOO & PrO

Over leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Binnen het regulier onderwijs is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen wanneer je naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) gaat. Een vorm van extra ondersteuning is de leerwegondersteuning. Dit kan niet iedereen zomaar krijgen. Er wordt nagegaan of er sprake is van leerachterstand en of het intelligentieniveau past. Zie voor de eisen ook: https://www.swvslingeberkel.nl/lwoo-pro-vso/route-lwoo-pro-regulier-vo/

De (speciale) basisschool regelt alles voor je. Mocht deze ondersteuning bij je passen en je net dat steuntje geven om het in het VMBO te laten lukken, dan zorgt de basisschool dat je (natuurlijk in overleg met jou en je ouder/verzorger/voogd) deel kunt nemen aan een testdag. Deze testen helpen om te besluiten (een commissie van het samenwerkingsverband besluit dit) of jij deze extra ondersteuning krijgt.

Het kan ook zijn dat je in de eerste klas van het VMBO zit en denkt: ik heb dit nodig! Overleg dit dan met jouw school die, wanneer ze dat ook vinden, de aanvraag voor jou doet.

Scholen voeren de leerwegondersteuning op hun eigen manier uit. Wil je weten hoe? Neem dan contact op met de school waar je naar toe denkt te gaan. Liefst nog een tweede school, alleen al om te vergelijken!

Praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs (PrO) is een vorm van regulier onderwijs. Zoals de naam al zegt, is het meer én eerder gericht op doen en praktijklessen. Natuurlijk krijg je hier ook Nederlands, Engels en rekenen. Dit kan voor jou een heel goede passende vorm van onderwijs zijn.

Niet iedereen mag zomaar naar het praktijkonderwijs. Wanneer het zo is dat praktijkonderwijs het beste bij jou past dan zal de school, samen met een commissie van het samenwerkingsverband, bekijken of je naar het praktijkonderwijs kan. Je gaat hiervoor eerst meedoen aan een testdag (dezelfde test als de LWOO) en samen met alle informatie van de (speciale) basisschool gaan we dan bekijken of het praktijkonderwijs bij jou past.

Je krijgt hiervoor dan een toelaatbaarheidsverklaring die landelijk geldig is. Je kiest dus zelf naar welke school voor praktijkonderwijs je gaat.