Laatste nieuws

Presentatie 'De Werkplaats'

08-07-2024 Lees meer..

Zomervakantie!

08-07-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Aanmelden voor de LWOO/PrO onderzoeken november 2024!

24-06-2024

Via deze link kun je leerlingen aanmelden voor de LWOO/PrO onderzoeken die SWV Slinge-Berkel organiseert in november 2024.
Bij deze aanmelding graag het Toestemmingsformulier, een goed ingevuld OKR, een recent LOVS (groep 3 t/m 7) en andere relevantie informatie meesturen.
In het OKR staan:
* minimaal de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings- en onderwijsbehoefte
* het bij de leerling passende advies
* de motivatie voor aanmelding
* handtekeningen ouder(s)/verzorger(s) en directeur basisschool
Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 oktober 2024.