Het lukt niet naar school te gaan.

En dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. In Nederland gunnen we het dat iedereen naar school kan. Dat is zelfs opgeschreven in een wet, de leerplichtwet en het is daarnaast een universeel recht voor kinderen.

In sommige gevallen lukt het niet om naar school te gaan en dan hebben we het niet over een dagje ziek, even geen zin of een kort moment van verlof. Je bent al lange tijd ziek of niet in staat naar school te gaan.

De leerplichtambtenaar probeert iets voor je te doen en kijkt of het lukt weer gedeeltelijk naar school te gaan. School probeert het zo voor je te regelen dat het wel lukt, bijvoorbeeld in kleine stapjes. Hulpverlening probeert het ook te helpen maar toch lukt het nog niet.

Soms lukt het (even niet) meer op je eigen school of is er tijdelijk iets anders nodig. Het samenwerkingsverband kan helpen meedenken. Wat kan wel? Wat is daarvoor nodig? Waar zou dat kunnen? In overleg met jullie, de school, hulpverlening, soms de jeugdarts en/of de consulent vanuit de gemeente proberen we dan tot een oplossing te komen. Een adviesgesprek bij het samenwerkingsverband kan hierbij echt helpen en laat het niet te lang duren!