De scholen
Binnen het samenwerkingsverband stelt iedere school zijn expertise beschikbaar om voor iedere leerling in ons gebied het best passende onderwijs te bieden. Op alle scholen van het samenwerkingsverband werken gedragsdeskundigen (orthopedagogen) en jeugdmaatschappelijk werkers.

Partners
Met de zes gemeenten wordt intensief samengewerkt op de gebieden jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, leerlingenvervoer en zorg in school. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen wij er zorg voor dat er geen jongeren thuis komen te zitten en dat jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben dit ook krijgen.

Ouders zijn volwaardige partners waarmee transparant wordt samengewerkt.