Laatste nieuws

Presentatie 'De Werkplaats'

08-07-2024 Lees meer..

Zomervakantie!

08-07-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024

Workshop Positieve Psychologie bij De Academie

De positieve psychologie richt zich op het versterken van de positieve kwaliteiten. Daarin verschilt deze stroming zich met de reguliere psychologie, die zich meer richt op het herstellen van tekortkomingen.
Leerlingen vinden het vaak moeilijk kwaliteiten van zichzelf te benoemen. Kennis vanuit de positieve psychologie kan de mentor/docent helpen de leerling te stimuleren van eigen  kwaliteiten uit te gaan De focus ligt op de sterktes.

Linda Garretsen vulde de middag met veel variatie. Ze liet de deelnemers aan de gang gaan en gaf veel inspiratie mee. Hierbij denkend aan het doen van kleine opdrachten t.b.v. positieve psychologie tijdens de reguliere lesdag, verandertaal toepassen, waardoor leerlingen geprikkeld worden en het opdoen van veerkracht.

 

Kortom een workshop zeer passend bij waar het bij de academie om gaat: praktisch en inzetbaar tijdens de volgende dag.