Laatste nieuws

Presentatie 'De Werkplaats'

08-07-2024 Lees meer..

Zomervakantie!

08-07-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Oprichten ouderklankbordgroep

04-03-2024

Oprichten ouderklankbordgroep SWV Slinge-Berkel rondom het thema (hoog)begaafdheid

Het onderwijs aan de leerling speelt zich af op school. Betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijsleerproces is; binnen dit samenwerkingsverband is dit vormgegeven in de ondersteuningsplanraad (OPR).

Oudervereniging Pharosnl.nl

Rondom het thema (hoog)begaafdheid is er goed contact met verschillende organisaties als ook met oudervereniging Pharosnl.nl. Dit is waardevol en daarom gaan we dit uitbouwen door het oprichten van een ouderklankbordgroep. Hierin trekken de oudervereniging en het samenwerkingsverband samen op. In de klankbordgroep kijken we naar dingen die nu al goed werken en mogelijk verder uitgebouwd kunnen worden.  Dit kunnen verschillende onderwerpen zijn.

Graag zien we een mooie, kleine vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en ouders twee keer per jaar in klein gezelschap bijeenkomen. Samen praten over wat er leeft, welke ontwikkelingen er zijn, de verschillende achtergronden, etc.
Als ouder en schoolvertegenwoordiger is dit het moment om uw visie te geven op wat passend onderwijs inhoudt. We horen heel graag uw mening.

Het voornemen is voor het eerst samen te komen tijdens de week van de hoogbegaafdheid in 2024: dinsdagavond 12 maart (aanvang 19.15 uur tot 20.30 uur) te Marianum Groenlo.

Interesse, vragen en/of aanmelden?

Neem dan contact op met Bernadet Putto via het volgende mailadres: b.putto@swvslingeberkel.nl, coördinator hoogbegaafdheidsontwikkeling.