Laatste nieuws

Meivakantie

25-04-2024 Lees meer..

Let's Meat 5 april 2024

18-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

26-06-2023

Tijdens deze laatste bijdrage voor De Academie van dit schooljaar ging het over hoe vaak grensoverschrijdend gedrag voorkomt, hoe je een situatie objectief beoordeelt en hoe je het gesprek aangaat (empathie – sympathie). Hierbij werd aan de hand van een heel duidelijk filmpje weergegeven wat grenzen zijn en wat toestemming betekent: https://www.youtube.com/watch?v=7K0RsGR7f9o .

Daarnaast aandacht voor het vlaggensysteem: een methodiek om seksueel gedrag te duiden en er adequaat op te reageren. Ook werd het programma ‘je lijf je lief’ benoemd: een programma met als doel relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen. Op Rutgers.nl is ook veel info te vinden.

Tijdens deze middag zijn de deelnemers ook het gesprek aangegaan, de ontwikkeling in de puberteit  (met de invloed van de corona-periode) en werd er gekeken naar een stukje wetgeving. Een wederom boeiende middag, waarbij ondanks de warmte de tijd voorbijvloog.