Laatste nieuws

Peers activiteit POVO Let’s Meet

01-03-2024 Lees meer..

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Inspectierapport

07-03-2022

De Inspectie van het Onderwijs heeft in september en oktober 2021 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting
Samenwerkingsverband Slinge-Berkel.
In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden
doelstellingen van passend onderwijs?
2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het samenwerkingsverband en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer?
U kunt hier de aanbiedingsbrief en het volledige rapport downloaden.