Laatste nieuws

Let's Meat!

30-01-2024 Lees meer..

Een NT2-leerling in de les

25-01-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Annulering 18 januari 2022

20-12-2021

Annulering Conferentiemiddag Talentontwikkeling

Namens de ‘werkgroep Talentontwikkeling’ van het SWV Oost Achterhoek en het SWV Slinge – Berkel hebben wij jullie uitgenodigd voor een gezamenlijke conferentiemiddag rond het thema ‘doorgaande lijn m.b.t. talentontwikkeling’ op 18 januari 2022. Helaas hebben wij moeten besluiten dat deze middag, gezien de huidige maatregelen, geen doorgang kan vinden. We gaan de bijeenkomst verplaatsen naar:

dinsdag 6 september 2022


van 15:00-17:30 uur

Het doel van deze middag blijft heftzelfde: informeren en verbinden vanuit het gezamenlijke thema tussen het primair- en voortgezet onderwijs. Met name collega’s uit de bovenbouw van het basisonderwijs en collega’s van de onderbouw in het voortgezet onderwijs, directeuren, intern begeleiders, teamleiders, ambulant begeleiders (V)SO en bestuurders uit het PO & VO nodigen wij van harte uit om deel te nemen. Andere collega’s met interesse in dit thema zijn uiteraard ook van harte welkom!

Wij rekenen op jullie komst dus… SAVE THE DATE!
(Inschrijfmoment voor deze middag volgt in de loop van dit schooljaar)

Meer informatie? Neem contact op met Bernadet Putto: 06-13628017