Laatste nieuws

Let's Meat!

30-01-2024 Lees meer..

Een NT2-leerling in de les

25-01-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Adviesgesprek basisonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

23-11-2021

LET OP: Vanaf januari 2022 tot aan de zomervakantie alleen leerlingen vanuit groep 7 aanmelden!

Casuïstiekoverleg

Het SWV Slinge-Berkel organiseert dit schooljaar voor het eerst een casuïstiekoverleg voor de basisscholen. Dit overleg is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs waarbij sprake is van intensievere ondersteuningsbehoeften die van belang zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Door deze leerlingen vroegtijdiger in te brengen in een casusoverleg met ons SWV kunnen we gezamenlijk de juiste route voor leerling, ouders en scholen op tijd inzetten. Het overleg is alleen bedoeld voor leerlingen van de reguliere basisscholen, casuïstiekoverleg met SbaO en SO vindt al vele jaren plaats.

Ouders

Voor het inbrengen van een leerling in dit overleg is toestemming van ouders noodzakelijk. Indien zij die toestemming niet geven, maar bespreking wel noodzakelijk is, kan de leerling anoniem worden ingebracht.
De basisschool bepaalt samen met de ouders of er naast de ouders nog een andere discipline aanschuift, zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, onderwijscoach, orthopedagoog, etc.

Het gesprek

Datum en tijdstip voor het gesprek gaat in overleg met de trajectbegeleider Ingrid Weeke-Keizer (i.weeke@swvslingeberkel.nl). Als er een datum is gepland, kan het dossier worden aangemaakt in Indigo. Het tijdig aanleveren van dit dossier (minimaal een week voorafgaand aan het gesprek) en het uitnodigen van de deelnemers valt onder de verantwoordelijkheid van de basisschool.
Mocht een basisschool nog niet de beschikking hebben over een account voor Indigo, dan kan deze aangevraagd worden bij de trajectbegeleider.

Een week voorafgaande aan het overleg dient de aanvraag compleet te zijn ingediend in het digitale systeem Indigo. Hiervoor voegt de basisschool het OPP en het LOVS toe aan het Indigodossier, evenals de motivatie van de aanvraag.