Laatste nieuws

Peers activiteit POVO Let’s Meet

01-03-2024 Lees meer..

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

The Backcorner

19-11-2020

logo ontworpen door leerling van het Gerrit Komrij College

Aanleiding

Vanuit het samenwerkingsverband Slinge-Berkel is een aantal initiatieven opgestart met als algemeen doel het verbeteren/verder ontwikkelen van de begeleiding van talentvolle leerlingen op onze scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs.

In 2017 is een start gemaakt met een studiedag “Herkennen en Erkennen van hoogbegaafdheid”. Een positieve uitkomst van deze dag was dat een aantal collega’s de opleiding talentbegeleider bij Novilo is gaan volgen. Een kleinere groep heeft na afronding van deze opleiding zijn of haar expertise nog verder uitgebreid door de opleiding voor gevorderden te gaan volgen. Ook is er een intervisiegroep hoogbegaafdheid opgericht. Vanuit iedere school voor voortgezet onderwijs binnen ons samenwerkingsverband zijn collega’s betrokken. Dit om de expertise te borgen en te delen, maar ook om ervaringen en behoeftes van de scholen met elkaar te bespreken.

Een specifiek punt, dat vanuit de intervisiegroep naar voren kwam, is de behoefte van talentvolle leerlingen om gelijkgestemden (peers) te ontmoeten. Deze gedachte is door de groep “gevorderden” omarmd en tot eindopdracht van de opleiding gemaakt. Het begrip HB-café ontstond als werktitel voor dit project. Er volgde een traject van bevragen, niet alleen van leerlingen op de VO-scholen, maar ook van ervaringsdeskundigen en diverse  professionals op het gebied van HB. Ook werden diverse initiatieven in de regio bezocht. Dit alles om niet alleen de behoefte te peilen, maar ook om de inhoudelijke invulling te onderzoeken (thema’s, activiteiten, locatie, tijdstip, frequentie, groepsgrootte). Steeds vond er terugkoppeling plaats in de intervisie groep en werden nieuwe stappen gezet. Eén van die stappen was het herschrijven van de naam voor deze activiteit, het zogenaamde HB-café. De nieuwe naam, die volgens de collega’s beter de lading van het initiatief dekt, werd The Backcorner. Binnen iedere VO-school is gesproken met talentvolle leerlingen en is de  invulling van The Backcorner, voor zover bekend, gedeeld.

Invulling

Doelgroep: talentvolle leerlingen vanaf ongeveer het derde leerjaar (uitzonderingen zijn mogelijk).

Data: december 2020 vindt er op iedere VO school een eerste bijeenkomst plaats. Maandag 1 februari 2021 is de eerste gezamenlijke bijeenkomst The Backcorner. Er volgen nog meerdere bijeenkomsten dit schooljaar.

Locaties: nog niet bekend i.v.m. Corona; volgt zo spoedig mogelijk. Gezien de spreiding van de scholen gaat het om verschillende locaties.

Activiteiten: pubquiz, film, ……..

Begeleiding: Anita Bieleman, Bernadette Putto, Diana van der Walle, Errin Smies, Ginny Roeloffzen, Lianne Sijtsma, Marianne Overkamp, Marloes Meulenbeek, Monique Hol en Sandra Hubers.

Betrokken scholen: Gerrit Komrij College, Het Assink lyceum, Marianum, Schaersvoorde en Staring College.