Laatste nieuws

Peers activiteit POVO Let’s Meet

01-03-2024 Lees meer..

Workshop Positieve Psychologie

01-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

De overstap van PO naar VO

28-10-2020

Voor leerlingen en hun ouders is de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) een spannende stap. Deze overstap is ook een bepalende stap in de verdere schoolloopbaan van leerlingen, het schooladvies bij de overgang is dikwijls ook het niveau waarop leerlingen uitstromen uit het VO. Omdat het schooladvies van de PO-school leidend is bij de toelating voor het VO, is het belang van een goed schooladvies extra groot.

Iedere onderwijsprofessional streeft naar een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Toch zijn er zorgen over ongelijke kansen voor leerlingen bij het schooladvies. Daarnaast is de wet- en regelgeving rondom school advisering niet voor iedereen duidelijk. Ook ervaren PO-scholen soms uitdagingen in de samenwerking met het VO of met ouders. Dat kan de kwaliteit van het schooladvies in de weg staan.

Dit alles en meer komt aan bod in deze handreiking. U vindt in het document een leeswijzer, zodat u gericht kunt lezen wat u zoekt. Alle hoofdstukken zijn zelfstandig leesbaar.