Laatste nieuws

Meivakantie

25-04-2024 Lees meer..

Let's Meat 5 april 2024

18-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

D3 (Domus Dulcis Domus)

30-09-2020
D3 is een jeugdorganisatie in Borculo, die naast crisisopvang ook overbrugging en/of lang verblijf biedt voor jongeren van 6-18 jaar. Op dit moment verblijven er circa 48 jongeren. D3 gaat nog uitbreiden met 22 opvangplekken en heeft daartoe woonruimte aangekocht. Voor alle jongeren geldt dat er sprake is van plaatsbekostiging.
Momenteel gaat een aantal jonge kinderen naar een reguliere basisschool.

 

scholengemeenschap Klein Borculo en SWV Slinge-Berkel

Afspraken D3 groep

Op 9 september 2020 hebben scholengemeenschap Klein Borculo en SWV Slinge-Berkel de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot onderwijs aan jongeren van de crisisopvang D3:

  • Alle jongeren van 12 jaar en ouder worden aangemeld bij VSO Klein Borculo en starten daar in de schakelklas. Van deze jongeren is meestal wel de school van herkomst bekend, evenals klas en niveau, maar vaak is het schooldossier niet direct beschikbaar.
  • De orthopedagoog of pedagogisch medewerker van D3, die alle aanmeldingen van de groep organiseert, neemt contact op met de adjunct-directeur en/of orthopedagoog van SG Klein Borculo.
  • Wanneer het gaat om een short stay, dan blijft de jongere onderwijs volgen in de schakelklas.
  • Wanneer duidelijk is dat de jongere langer blijft, dan kan eventueel een onderwijstraject op een VO school worden gevolgd, zodra sprake is van een stabiele situatie. Ook bij een long stay start de jongere in de schakelklas. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt deze direct aangemeld bij een VO-school van ons SWV, op advies van beide orthopedagogen.
  • Wanneer blijkt dat een jongere bij uitstroom uit D3 een TLV VSO nodig heeft en deze nog niet is afgegeven, dan blijft het samenwerkingsverband van herkomst verantwoordelijk voor het afgeven van deze TLV. SG Klein Borculo of de VO-school waar de leerling op dat moment onderwijs volgt vult daarbij het dossier aan.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt tussen Kea van de Vinne (teamleider D3), Lobke van Ameide (orthopedagoog D3), Peter Timmermans (directie SG Klein Borcul), Freek Duvigneau (directie SG Klein Borculo), Ton Edelbroek (directeur SWV Slinge-Berkel) en Mieke Eskes (trajectbegeleider VSO).