Laatste nieuws

Meivakantie

25-04-2024 Lees meer..

Let's Meat 5 april 2024

18-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Tweede testronde LWOO/PrO-onderzoek

13-01-2020

Het is op dit moment, 2 april 2020, nog geheel onduidelijk wanneer de scholen weer open mogen.
De VO-scholen zijn nu bezig met hun formatie en klassenindeling.
Er zijn nog ongeveer 30 leerlingen aangemeld voor de 2e testronde LWOO/PrO. Ons SWV heeft hierover de volgende afspraken gemaakt:

 1. van alle leerlingen kan de PO-school leerachterstanden en sociaal-emotioneel functioneren in beeld brengen, inclusief het uitstroomadvies van de PO-school en de wens van de ouders. Wat dan bij de meeste leerlingen nog ontbreekt is het intelligentie-onderzoek;
 2. de TLC LWOO/PrO kan, op basis van bovenstaande beschikbare informatie, in de meeste gevallen een beslissing PrO of VMBO nemen. Bij de beslissing VMBO kunnen we dan ook vermelden of de leerling in een kleine(re) setting moet worden geplaatst –> passend onderwijs. Het is dan aan de VO-school om ons advies uit te voeren en dat met ouders te communiceren. Uiteraard kunnen wij ook, in voorkomende gevallen, aangeven dat daarbij, op basis van de huidige gegevens, een LWOO-aanwijzing niet mogelijk is/lijkt (dus negatief voor LWOO);
 3. bekostiging: het gaat weliswaar om 30 leerlingen, maar die zijn niet allemaal van dezelfde school. Waarschijnlijk gaat het per VMBO school om slechts enkele leerlingen, dat mag voor het plaatsen in de juiste setting geen probleem zijn;
 4. voor PrO geldt dat meestal al lang duidelijk is dat PrO de beste vervolgopleiding is. Wanneer zowel PO als ouders op één lijn zitten hierover en de leerachterstanden, eventueel inclusief SEO, daar ook duidelijk op wijzen, dan kunnen wij een toelaatbaarheidsverklaring PrO afgeven;
 5. voor het (alsnog) afnemen van intelligentie-onderzoek hebben wij met een paar zaken te maken:
 • zodra de scholen weer open gaan buitelt iedereen over elkaar heen. We laten PO, VO en
  A-Vision eerst goed opstarten, zodat zij het schooljaar goed kunnen afsluiten en zich kunnen voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Daarna plannen we een datum voor de tweede testronde;
 • intelligentie-onderzoeken kunnen we eventueel ook nog in september laten plaatsvinden, met het risico dat een enkele leerling dan misschien verkeerd is geplaatst. Het advies PO is zorgvuldig en leidend;
 • wanneer een VO-school twijfels heeft over het toelaten van de leerling, dan kan deze leerling eerst besproken worden in de TLC LWOO/PrO. Deze vergadert gewoon door, via digitale weg;
 • gesprekken met ouders en basisschool worden weer ingepland zodra de scholen mogen herstarten. Deze gesprekken willen wij bij voorkeur niet digitaal doen.