Laatste nieuws

Meivakantie

25-04-2024 Lees meer..

Let's Meat 5 april 2024

18-03-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Jaarverslag 2018

12-07-2019

In het jaarverslag 2018 kunt u lezen op welke terreinen het samenwerkingsverband dit jaar actief is geweest. Twee zaken belangrijke zaken in dit jaarverslag zijn het vaststellen van een nieuw Ondersteuningsplan, die vooraf besproken is met alle betrokkenen, en de notitie Nieuw Elan. In deze notitie is de aanscherping van het beleid van het samenwerkingsverband verwoord, waardoor ook in de toekomst vanuit een gezonde financiële situatie een passende plek wordt geboden aan alle leerlingen in onze regio.

Op basis van dit plan is een aantal besluiten genomen om de begroting ook in de toekomst sluitend te kunnen krijgen. Eén van deze besluiten betreft een extra investering in de scholen om de zorg/begeleiding op een nog hoger plan te krijgen. Het beoordelen van de plannen, die de scholen hebben ingediend, is zorgvuldig gebeurd en heeft daardoor veel tijd gevraagd. De toekenningen zullen derhalve pas in 2019 worden afgegeven.

De politiek heeft – terecht – veel aandacht voor passend onderwijs. Een van de issues in de Kamerdebatten over dit onderwerp betreft het geld dat samenwerkingsverbanden zouden oppotten. Ook het SWV Slinge-Berkel heeft op dit moment een flink bedrag op de balans staan. Er zijn concrete plannen om een deel van dit bedrag in 2019 en 2020 te investeren om de zorg-/ondersteuningsstructuur op de scholen van het SWV een extra impuls te geven. Daarnaast is in dit verslag zichtbaar dat het einde van de vereveningsperiode in zicht is. Om ook alle leerlingen in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden, zullen we deze middelen hard nodig hebben. Het SWV ziet het dus niet als oppotten van gelden, maar als verstandig (financieel) beleid om onze middelen kritisch in te zetten.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.