Laatste nieuws

Presentatie 'De Werkplaats'

08-07-2024 Lees meer..

Zomervakantie!

08-07-2024 Lees meer..
Meer nieuws
13 feb

PO-VO Ontmoeting: “Stop…en door” – Groenlo

Als samenwerkende samenwerkingsverbanden verheugen we ons op een nieuwe PO-VO ontmoeting!
Dat doen we in februari 2025. De uitnodiging is inmiddels verzonden.

Een ontmoeting tussen (onderbouw) VO-docenten, leerkrachten (bovenbouw) basisonderwijs, intern begeleiders, zorg- of ondersteuningscoördinatoren, team- en schoolleiders.

In tegenstelling tot onze bijeenkomst van 28 februari dit jaar, waar de hele regio samenkwam met als thema “STOP”, hebben we goed naar iedereen geluisterd en komen we tot vijf kleinere bijeenkomsten in een VO-school binnen de eigen regio/gemeente.

Op die manier denken we de gesprekken te kunnen verdiepen, voortbordurend op het eerste thema. We noemen het daarom “Stop… en door”.

Zie het nieuwsbericht!