De Triviant

Wij zijn een school voor VSO ZML in Neede en bieden leerlingen met een beperking toekomstperspectief. Praktijkgericht werken met veel stage. Een plek waar je kunt groeien naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Onze missie
De Triviant is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden houdt in dat we leerlingen begeleiden die met een verstandelijke beperking functioneren. Niet elke beperking heeft dezelfde kenmerken en elk kind dat onze scholen bezoekt is uniek in zijn mogelijkheden en beperkingen. Met name dit eerste aspect willen we zo veel mogelijk benadrukken in ons onderwijs.

Het streven is om uit te gaan van de mogelijkheden van ieder individu waarbij we rekening houden met de beperking. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden,  aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

We willen de begeleiding gestalte geven in  een school die kindvriendelijk en open van karakter is en  die open staat voor alle kinderen,  ouders en verzorgers ongeacht afkomst, geloof en ras. In die zin geven we gestalte aan de identiteit van het openbaar onderwijs. We zijn een school die open staat voor en participeren in een pluriforme samenleving.

Onze organisatie
De locatie wordt per 1 augustus 2013 bezocht door 74  leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De Triviant telt  28 personeelsleden.

De Triviant heeft vijf klaslokalen en vijf  stamgroepen. De Onderwijs Zorg Groep (OZG) is gehuisvest in de Leeuwerikschool. Het gebouw van de Leeuwerik staat naast het gebouw van de Triviant. In deze groep zitten leerlingen met een meervoudige beperking. Deze groep heeft een aangepast lokaal, een verzorgingsruimte, een snoezelruimte en een aangepast deel op het plein.

Doelgroep
De Triviant is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs  aan Zeer Moeilijk  Lerenden. We begeleiden leerlingen met een verstandelijke beperking en/of secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele problemen.
Niet elke beperking heeft dezelfde kenmerken. Iedere leerling die onze school bezoekt is uniek in zijn en mogelijkheden en beperkingen .  Met name het eerste aspect willen we zoveel mogelijk benadrukken in ons onderwijs. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke kenmerken van onze leerlingen. Binnen het onderwijsaanbod van de Triviant staat de hulpvraag van de leerling centraal en de organisatie en inhoud van het onderwijs krijgen vorm vanuit de behoeften die het kind heeft.

We bieden een onderwijsaanbod op individueel en groepsniveau voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.