Chr. College Schaersvoorde

Onderwijskundige visie
Al het onderwijs in onze school is gericht op drie centrale doelstellingen:
*voorbereiding op beroep en maatschappij
*persoonlijkheidsvorming
*cultuuroverdracht

De wortels van Schaersvoorde liggen in de protestants christelijke traditie. Bij de schoolkeuze dienen ouders en leerlingen zich te realiseren dat de christelijke identiteit van de school inhoud krijgt. Oriëntatie, ontmoeting en ontplooiing zijn de kernwoorden voor het leer- en vormingsproces. We willen meer dan opleiden voor een diploma. De leerling werkt een belangrijk deel van de week samen met andere leerlingen en medewerkers van de school. We vinden het belangrijk dat we naast het leren van vaardigheden bij vakken op het lesrooster ook leren hoe we met de ander kunnen samenwerken.

Schaersvoorde geeft veel aandacht aan kennisoverdracht, het bieden van uitdagend, betekenisvol en kwalitatief onderwijs. De school staat ook bekend als een veilige en prettige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers. Schaersvoorde ontleent extra aantrekkingskracht voor leerlingen aan het feit dat de school degelijk onderwijs biedt met een duidelijk oog voor de leerlingbegeleiding.