(Z)ML en PrO

Voor (zeer) moeilijk lerende leerlingen is behoefte aan een meer praktisch ingerichte reboundvoorziening wanneer de school voor ZML of praktijkonderwijs handelingsverlegen is geraakt.

Een werkgroep, bestaande uit orthopedagogen van cluster 3, 4, praktijkonderwijs en samenwerkingsverband, heeft de mogelijkheden voor deze rebound onderzocht.
Voor deze leerlingen wordt geen fysieke reboundgroep ingericht, maar een flexibel in te zetten maatwerkprogramma dat deelnemende scholen in hun kracht zet. Op basis van het ontwikkelingsperspectief en een volledig dossier wordt, na overleg met de ouders en de betreffende leerling, een reboundoverleg georganiseerd tussen de verwijzende school en de mogelijke reboundschool. Hulpvraag en doelen worden SMART geformuleerd.

Alle scholen voor praktijkonderwijs en ZML van het SWV Slinge-Berkel werken mee aan deze voorziening. Dit betekent dat iedere school zowel een leerling tijdelijk kan opnemen van een andere school, afhankelijk van ondersteunings- en hulpvraag en beschikbare specifieke expertise, als een leerling kan doorverwijzen waarmee zij handelingsverlegen zijn.
Door deze mogelijkheid komt de leerling niet thuis te zitten, maar wordt onderwijs en zorg tijdelijk op een andere school van het SWV voortgezet.

Met de gemeenten wordt, zo nodig, overleg gevoerd over het vervoer van deze reboundleerling. Daartoe sluit de leerplichtambtenaar aan bij de casuïstiekbespreking.
De rebound (Z)ML start op 01-08-2014.