Over ons

De stichting SWV Slinge-Berkel bestaat uit 14 scholen, 11 besturen en twee directieleden, waaraan vrijwel alle taken zijn gemandateerd.

Bestuur
Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel telt elf schoolbesturen, die ieder één afgevaardigde leveren in het bestuur van het samenwerkingsverband.
Het bestuur heeft als tijdelijk voorzitter gekozen mevrouw Wilma van Velden, rector CC Schaersvoorde. De heer Frank de Vries, bestuurder SOTOG, is vice-voorzitter.
De heer Hennie Loeffen en de heer Nico Woonink hebben zitting in de financiële commissie.

Directie
De directie wordt gevormd door directeur Ton Edelbroek en adjunct-directeur Wilma Ekelhof.
De directie werkt op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de directeur ligt. Voor de directie is een managementstatuut vastgesteld door het bestuur.

Ton Edelbroek, directeur
t.edelbroek@swvslingeberkel.nl
Tel. 06 11343313

Wilma Ekelhof, adjunct-directeur
w.ekelhof@swvslingeberkel.nl
Tel. 06 53236483

Bezoekadres: Marianum, De Rode van Heeckerenstraat 2, Lichtenvoorde
Postadres: SWV Slinge-Berkel, Postbus 35, 7140 AA Groenlo