Jaarverslag 2017

Terugkijkend kan 2017 voor ons samenwerkingsverband gezien worden als opmaat naar een volgende fase.

Drie jaar na de invoering van Passend Onderwijs, wat het tijd om eens kritisch te kijken naar hoe we het doen.
Dit heeft geleid tot de eerste audit waarbij op de reguliere VO-scholen is gekeken hoe we ervoor staan. Een goede reflectie op de verschillende scholen en het aanscherpen van de doelstellingen en aanpak op deze scholen.

Download hier het jaarsverslag 2017