Leden OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is samengesteld uit ouders en personeel van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband. De leden van deze OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Per schooljaar 2017-2018 bestaat de OPR SWV Slinge-Berkel uit:

Voorzitter: Mark Stegeman  - docent
CC Schaersvoorde
Vice voorzitter: Marriëtte Waanders ouder
Assink Lyceum  
Secretaris: Ingrid Weeke - SWV Slinge-Berkel

Leden
Erna Koeslag ouder
MaxX 
Inge Wijnen - teamleider
Het Bariet
Jill Bröcker-Hulshof - ouder
AOC-Oost                                                              
John Berends docent
Gerrit Komrij College
Joke Sulman - ouder
VSO Klein Borculo                                       
Pamela Feikema - ouder
Marianum
Willem Hogenkamp - schoolcoördinator
SG Harreveld                                                                   

Vacature Het Bariet
Vacature Intermetzo
Vacature Pronova
Vacature Staring College

Vacature VSO De Triviant                               

 

Hoogbegaafdheid

Stagiaire Laura Brouwer heeft voor het SWV Slinge-Berkel een onderzoek gedaan omtrent hoogbegaafdheid.