VSO De Korte Dreef

VSO De Korte Dreef in Borculo geeft cluster 4 onderwijs aan jongeren van 12 t/m 20 jaar met een licht verstandelijke beperking. De leerlingen hebben te maken met gedragsproblematiek, sociaal-emotionele en/of psychiatrische problemen.

Speciaal onderwijs
VSO De Korte Dreef wil het beste uit de leerlingen halen en biedt onderwijs op individueel niveau aan in kleine groepen. We bieden gepaste scholing en leggen de basis voor een optimaal toekomstperspectief. Leerlingen hebben diverse mogelijkheden om diploma’s en certificaten te behalen.

VSO De Korte Dreef:   "Waar speciaal gewoon is, kan meer, onvoorwaardelijk, elke dag opnieuw!"

Waar staan wij voor 
Met enthousiasme streeft het team van VSO De Korte Dreef ernaar om leerlingen in een veilige omgeving te stimuleren en motiveren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast rust, duidelijkheid en structuur is er een gemoedelijke sfeer en richten we ons op wederzijds respect.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Veel aandacht in het onderwijs gaat uit naar het ontwikkelen van sociale competenties zoals de omgang met elkaar en het beïnvloeden van gedrag. Daarnaast richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid waarbij we kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. We creëren kansen en stimuleren de talenten en positieve eigenschappen van de leerlingen.

Onze stichting
SOTOG is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek in Oost-Nederland. U vindt SOTOG-scholen in Doetinchem, Borculo, Almelo, Lochem, Zutphen en Hellendoorn. De kinderen en jongeren hebben een specifieke ondersteuningsbehoeften en zijn daardoor toelaatbaar in het speciaal onderwijs.

Individuele aandacht
Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van SOTOG. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Leerlingen kunnen zich bij de SOTOG-scholen breed ontwikkelen. Er is aandacht voor de individuele talenten van ieder kind. De leerling krijgt het onderwijs en de zorg die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkeling
De stichting en onze scholen willen ouders/verzorgers bij de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk ondersteunen, zodat de schoolse ontwikkeling voor het kind zo goed mogelijk verloopt. Vanuit de waarden rust, regelmaat en ritme geven we de leerlingen een stevige basis voor verdere ontwikkeling. Wilt u meer weten over ons speciaal onderwijs? Op onze site en de sites van de scholen vindt u veel informatie. U kunt altijd bellen of per mail uw vragen stellen.