VSO Klein Borculo

Op VSO Klein Borculo wordt onderwijs gegeven aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een gedrags- of psychiatrische problematiek.

Onze school
Onze school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft leerlingen met een normale intelligentie met leer- en gedragsproblemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.. Hierdoor zijn zij niet in staat het beste uit zichzelf te halen. Op VSO Klein Borculo lukt dit vaak juist wel.

Speciaal onderwijs
Een prettige schooltijd is ontzettend belangrijk. Naast plezier krijgen in leren en vrienden maken, ontdekken leerlingen bij VSO Klein Borculo wie ze zijn en wat ze kunnen. De jongeren op onze school hebben hun eigen capaciteiten en problemen en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Het onderwijs van VSO Klein Borculo sluit aan bij de mogelijkheden, belevingswereld en interesses van de kinderen

Waar staan wij voor
Duidelijkheid, structuur en regelmaat zijn belangrijk voor onze leerlingen. VSO Klein Borculo biedt een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen, om nieuwe kansen en perspectief te geven. Daarbij streven we ernaar dat onze leerlingen de opleiding afronden met een diploma.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
VSO Klein Borculo draagt zorg voor een sociaal-emotioneel zorgklimaat. We tonen onderling respect, stimuleren het zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve bevestiging. Ook leren ze meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Binnen het onderwijs werken we aan een positieve gedragsverandering waarbij we het beste uit de leerlingen halen en aandacht besteden aan de individuele kwaliteiten.

Uitdagende leeromgeving
Het team van VSO Klein Borculo hanteert een objectieve, neutrale en respectvolle benadering van leerlingen. Een positieve manier van communiceren en voorbeeldgedrag zijn hierbij belangrijk. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en de belangstelling- en belevingswereld van leerlingen.
De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin hij/zij de leerlingen motiveert, nieuwsgierig maakt en aanzet tot het ondernemen van initiatieven.

Onze Stichting
SOTOG is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek in Oost-Nederland. U vindt SOTOG-scholen in Doetinchem, Borculo, Almelo, Lochem, Zutphen en Hellendoorn. De kinderen en jongeren hebben een specifieke ondersteuningsbehoeften en zijn daardoor toelaatbaar in het speciaal onderwijs.

Individuele aandacht
Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van SOTOG. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Leerlingen kunnen zich bij de SOTOG-scholen breed ontwikkelen. Er is aandacht voor de individuele talenten van ieder kind. De leerling krijgt het onderwijs en de zorg die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkeling
De stichting en onze scholen willen ouders/verzorgers bij de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk ondersteunen, zodat de schoolse ontwikkeling voor het kind zo goed mogelijk verloopt. Vanuit de waarden rust, regelmaat en ritme geven we de leerlingen een stevige basis voor verdere ontwikkeling. Wilt u meer weten over ons speciaal onderwijs? Op onze site en de sites van de scholen vindt u veel informatie. U kunt altijd bellen of per mail uw vragen stellen