Samenwerkingsverband Slinge-Berkel


Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel telt 14 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs de zes gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk.

Op deze website vindt u o.a.:
* informatie over de scholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband
* de toeleiding naar het voortgezet speciaal onderwijs
* contactgegevens
* actuele ontwikkelingen
* het ondersteuningsplan van SWV Slinge-Berkel

De scholen
Binnen het samenwerkingsverband stelt iedere school zijn expertise beschikbaar om voor iedere leerling in ons gebied het best passende onderwijs te bieden. Op alle scholen van het samenwerkingsverband werken gedragsdeskundigen (orthopedagogen) en jeugdmaatschappelijk werkers.

Partners
Met de zes gemeenten wordt intensief samengewerkt op de gebieden jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, leerlingenvervoer en zorg in school. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen wij er zorg voor dat er geen jongeren thuis komen te zitten en dat jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben dit ook krijgen.

Ouders zijn volwaardige partners waarmee transparant wordt samengewerkt.

Directie
De directie SWV Slinge-Berkel wordt gevormd door de heer Ton Edelbroek (directeur) en mevrouw Wilma Ekelhof (adjunct-directeur).

Hoogbegaafdheid

Stagiaire Laura Brouwer heeft voor het SWV Slinge-Berkel een onderzoek gedaan omtrent hoogbegaafdheid.