Thuiszitters/risicoleerlingen

De aanpak van thuiszitters/risicoleerlingen staat of valt met het tijdig in beeld hebben van alle thuiszittende kinderen. Als samenwerkingsverband volgen we het aantal thuiszitters én versterken de preventieve aanpak.

Ook op landelijke niveau is het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen een belangrijk speerpunt. Zo dienen samenwerkingsverbanden elke drie maanden een overzicht van thuiszittende kinderen aan te leveren bij de Onderwijsinspectie.
De naam thuiszitters wordt gebruikt voor langdurig relatief verzuim langer dan 4 weken en voor een absoluut verzuimer (als een leerplichtige leerling niet op school is ingeschreven is er sprake van absoluut verzuim).

Welke leerling meld je aan in Indigo?
De Onderwijsinspectie onderscheidt 2 subgroepen:
2a. Langdurig relatief verzuim van 4 weken tot 3 maanden
Langdurig relatief verzuimer: is een ingeschreven leerling die langer dan 4 weken niet aanwezig is geweest op school. Bij deze groep is meer aan de hand dan een korte periode regelmatig spijbelen.
2b. Langdurig relatief verzuim langer dan 3 maanden

Let op
Vrijstellingen: kinderen die over een vrijstelling beschikken aanmelden in Indigo (vrijstellingsbrief als bijlage toevoegen of in het dossier geldigheid vrijstelling aangeven).